a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

Landscape after Battle: The actors

RELATED STORIES

Landscape after Battle
Andrzej Wajda Film-maker
Comments (0) Please sign in or register to add comments

The story Landscape after Battle was originally called The Battle of Grunwald. It's a story by Tadeusz Borowski. I thought about this a long time ago... that I could make a very beautiful, very moving film. The story takes place immediately after the war, '45 or even earlier. No one knows what to do. Go back? Those who remained on the side... came out of concentration camps, survived the Warsaw Uprising suddenly found themselves in the zone occupied by the Americans in Germany. Should they go back to their land now or should they stay? Where ought they to look for their proper place? This combination of contradictions, passions, difficulties was presented fantastically, I'd say very profoundly by such a great writer as Tadeusz Borowski. I thought about this, I know that others prepared a screenplay, others attempted this topic but I have to say that I was convinced here this was mine and that I shouldn't give this away to anyone else. Andrzej Brzozowski, who was a well known director of documentaries, wrote the screenplay after being encouraged by me. He combined elements of other stories by Borowski and so a beautiful, lucid screenplay was created which for a time was called The Battle of Grunwald and it wasn't until later that I secured a different title for it: how? I'll tell you.

Opowiadanie Krajobraz po bitwie, które w oryginale ma tytuł Bitwa pod Grunwaldem, to jest opowiadanie Tadeusza Borowskiego. Dawno o tym myślałem, że można by z tego zrobić piękny, poruszający bardzo film. Rzecz się dzieje tuż po wojnie, '45 rok, nawet wcześniej. Nie wiadomo co robić. Wracać? Ci, którzy pozostali po stronie, wyszli z obozów koncentracyjnych, wyszli z Powstania Warszawskiego znaleźli się nagle w amerykańskiej strefie okupacyjnej w Niemczech. No i teraz – czy wracać do kraju, czy zostawać? Gdzie szukać swojego miejsca? Ten... ten splot, że tak powiem, sprzeczności, namiętności, trudności fantastycznie został przedstawiony i bardzo, tak bym powiedział, głęboko przez wielkiego pisarza, jakim był Tadeusz Borowski. Myślałem o tym. Wiem, że i inni przygotowywali scenariusz i inni też próbowali tego... tematu, ale muszę powiedzieć, że tutaj byłem przekonany, że to jest moje i że nie powinienem tego oddawać nikomu. Andrzej Brzozowski, znany reżyser dokumentalnych filmów, napisał scenariusz zresztą pod moją namową. Bardzo zręcznie połączył jeszcze inne elementy innych opowiadań Borowskiego i powstał piękny, wyrazisty scenariusz, który na razie nazywał się Bitwa pod Grunwaldem, no i dopiero potem z czasem uzyskał inny tytuł. Jaki? Opowiem.

Polish film director Andrzej Wajda (1926-2016) was a towering presence in Polish cinema for six decades. His films, showing the horror of the German occupation of Poland, won awards at Cannes and established his reputation as both story-teller and commentator on Poland's turbulent history. As well as his impressive career in TV and film, he also served on the national Senate from 1989-91.

Listeners: Jacek Petrycki

Cinematographer Jacek Petrycki was born in Poznań, Poland in 1948. He has worked extensively in Poland and throughout the world. His credits include, for Agniezka Holland, Provincial Actors (1979), Europe, Europe (1990), Shot in the Heart (2001) and Julie Walking Home (2002), for Krysztof Kieslowski numerous short films including Camera Buff (1980) and No End (1985). Other credits include Journey to the Sun (1998), directed by Jesim Ustaoglu, which won the Golden Camera 300 award at the International Film Camera Festival, Shooters (2000) and The Valley (1999), both directed by Dan Reed, Unforgiving (1993) and Betrayed (1995) by Clive Gordon both of which won the BAFTA for best factual photography. Jacek Petrycki is also a teacher and a filmmaker.

Tags: Warsaw Uprising, The Landscape after Battle, The Battle of Grunwald, Tadeusz Borowski, Andrzej Brzozowski

Duration: 1 minute, 55 seconds

Date story recorded: August 2003

Date story went live: 24 January 2008